• 紺碧の艦隊 第1 2 3 4話 - Konpeki No Kantai E 1 2 3 4
  • 紺碧の艦隊 Konpeki No Kantai Deep Blue Fleet Series Japanese
  • 紺碧の艦隊 2話
  • 紺碧の艦隊 1話
  • 紺碧の艦隊 第28 29 30話 - Konpeki No Kantai E 28 29 30
  • 紺碧の艦隊 46話
  • 【Pc-Fx】紺碧的艦隊.試玩片段1