• Ursa Minor Blue
  • 座頭鯨以期躍出水面姿勢而聞名
  • 花蓮大"鯨"奇! 百隻偽虎鯨跳躍
  • 大翅鯨跳躍
  • Ksw2013-4 アース特訓その2
  • 三仙台海域 大翅鯨母子現身!
  • 賞鯨團-海豚跳躍 (At Ndhu)